Cílem bezpečnosti informací je zajištění důvěrnosti, celistvosti a dostupnosti firemních dat. Což v praxi znamená zajištění informace před neoprávněným čtením, úpravami nebo zničení a zajištění správného přístupu, příp. ochrana před neoprávněným zabráněním přístupu.

Proč chránit informace

 • informace jsou jedním z nejcennějších aktiv firmy
 • informace ve správném čase nesou konkurenční výhody
 • nedostupnost informací má pro firmu značné finanční dopady

Jak chránit informace

 • zajistit optimální neobtěžující bezpečnost
 • nastavit odolnost proti kyberútokům
 • neustále efektivně zvyšovat bezpečnost informací
 • kontrolovat pohyb a výskyty informaci
 • zvyšovat povědomí pracovníků o důležitosti bezpečnosti informací

Lze zajistit dílčí oblast bezpečnosti dat nebo zavést celý systém řízení bezpečnosti ISMS podle normy ČSN ISO 27001.

Kroky k řešení bezpečnosti dat

 • vytvoření studie informační bezpečnosti
 • zhotovení analýzy rizik
 • vytvoření bezpečnostních politik a standardů
 • implementace politik a standardů
 • pravidelný monitoring a audit
 • pravidelné školení zaměstnanců